Tarihi Değiştiren Savaşlar

Her savaş önemlidir ve belli başlı sonuçları olmuştur. Ancak bazı savaşlar vardır ki eğer o savaşlar farklı sonuçlanmış olsalardı günümüzde çok farklı bir tarih okuyor olacaktık.Tarihi değiştiren savaşlar her biri yapıldığı konum ve çok daha fazlasıyla beraber insanlığa doğrudan etki etmiştir. Bu yazımızda tarihi değiştiren savaşlar ve etkilerinden bahsedeceğiz.

1.Maraton Muharebesi (M.Ö. 490)

MÖ 490 yılında Atinalılar ile Persliler arasında yaşanmış ilk savaştır. Eğer Yunanlılar bu savaşta Perslilere yenilmiş olsalardı Yunan kültürü, sanatı, felsefesi ve bilimi gelişmemiş, günümüze kadar gelmemiş olacaktı. Çok köklü bir tarihe sahip olan Yunan medeniyetinden kimsenin haberi olmayacaktı. Bundan dolayı hem Yunanlılar hem de diğer milletler bu savaşı tarihi değiştiren bir savaş olarak görmektedir.

2.Bedir Savaşı (624)

Müslümanların Mekke’li kureyş kabilesiyle yaptığı ve kazandıkları ilk savaştır. Müslümanlığın yayılmasında önemli bir yer tutan Bedir Savaşı, dünya genelinde kültürlere de etki etmiştir. Bu savaş sonucu sayıları çok az olan Müslümanlar avantajlı bir konuma geçmişlerdir.

3.Haçlı Seferleri (1096-1270)

Haçlı Seferleri, Hıristiyan Avrupalıların Müslümanlara karşı düzenlediği savaşlardır. Tek bir savaş olarak devam etmediğinden dolayı belirli bir süre boyunca tarihte yer etmiştir. Etkileri günümüze kadar uzanır. Asıl amaç Müslümanların topraklarını tekrar ele geçirmek ve doğunun gelişmiş teknolojisini elde etmektir. Milyonlarca insanın ölmesine, devletlerin yıkılmasına, ülkelerin yakılıp yıkılmasına sebep olmuştur.

4. İstanbul’un Fethi (1453)

Bir çağ açıp çağ kapatan savaş olarak adlandırılan bu fetih sonucunda çok büyük değişiklikler meydana gelmiştir. 1000 yıldır ayakta olan Bizans devleti yıkılmıştır. Yeni Çağ başlamıştır. Topların kaleler üzerindeki etkisi öğrenilmiş ve bundan sonraki savaşlara örnek olmuştur. İtalya’ya giden bilginler Rönesans hareketini başlatmışlardır. Coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olmuştur.

5. Waterloo Savaşı (1815)

Victor Hugo tarafından dünyanın kaderini belirleyen bir savaş olarak belirlenen Waterloo Savaşı, Fransız ordusunun İngiliz – Prusya ittifakına karşı yaptığı savaş olarak tarihe geçmiştir. Tarihçilere göre Napolyon’un bu savaşı kazanması durumunda dünyanın seyri çok farklı bir yöne doğru gidecekti.

6. Amerikan İç Savaşı (1861-1865)

Bu savaş sonuçları itibariyle tarihe adını yazdırmış bir savaştır. Kölelere özgürlük verilmiştir. Oy kullanma hakkı verilmiştir. Yani hep ikinci sınıf insan olarak değerlendirilen köleler bu savaştan sonra özgürlüklerini kazanmışlardır.  Bu da diğer milletlere örnek olmuştur.

7. I. Dünya Savaşı (1914-1918)

1914 – 1918 yılları arasında devam eden 1.Dünya Savaşı, tarihin gidişatında oldukça önemli bir yer tutmuştur. Katılan ülkeler açısından hem kazanan hem de kaybeden tarafın etkisini uzun yıllar boyunca hissettiği savaştır. ABD dünyanın süper gücü haline gelmiştir. Dünyanın en büyük ekonomik krizine zemin hazırlamıştır. En önemlisi 700 yıldır ayakta olan Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmış ve onun boşluğunu çok sayıda yeni devlet doldurmaya çalışmıştır. Sonuçlarının ağır olması ikinci dünya savaşını getirmiştir.

8. II. Dünya Savaşı (1939-1945)

20. yüzyılda dünya çapında yapılan savaşlardan birisi olmasıyla beraber çok sayıda ülkenin ittifak olarak katılmasıyla sonuçlanmıştır. Oldukça kanlı bir tarihi iz olarak anılan savaşta katılımcı milletlerden milyonlarca isim hayatını kaybetmiştir. Günümüzdeki sınırların belirlenmesinde rol oynayan bir savaş olmuştur. ABD ve Rusya iki süper güç olarak günümüzdeki yerini almıştır. Almanya da Yahudi soykırımı gerçekleşmiş ve dünya Hitler gibi ne yapacağı belli olmayan bir liderden kurtulmuştur.

9. Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922)

Mondros Ateşkes Antlaşmasından hemen sonra İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar her yeri işgal etmeye başlamışlardı. 19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. İşgalci devletler Türk topraklarından kovuldu. Türk devleti tüm dünyaya kabul ettirildi. Bütün dünya bu savaş ile eğer birlik olup savaşılırsa sömürgeci devletler yenilebilir düşüncesine kavuştular. Bu da yeni devletlerin bağımsızlıklarını kazanmalarında etkili oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir