İngilizce Nasıl Öğrenirim?

       İngilizce nasıl öğrenirim diye merak ediyorsanız yazımızdaki tavsiyelere uymanız yeterli.  İnsanların İngilizce veya herhangi bir dili öğrenme konusundaki ön yargıları aslında dili nasıl öğreneceklerini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Aslında sanılanın aksine dile yatkın olmamak gibi bir kavram ve mazeret yoktur. Anadilini kullanan herkes yeni bir dil öğrenme kapasitesine sahiptir. Doğuştan gelen dil öğrenme mekanizması ile çocuklar anadillerini çok kısa bir zamanda öğrenebildikleri gibi, yetişkinler de aslında aynı yetiyi kullanarak yeni dilleri öğrenebilirler. Yetişkinleri yabancı dil öğreniminde başarısızlığa sürükleyen temel sebep takip ettikleri yanlış yöntemlerdir. Doğru yöntem, bir çocuğun ana dilini öğrenirken attığı adımların izini takip etmekten, yani doğal dil öğrenme sürecini takip etmekten ibarettir.

Çocuklarda Dil Öğrenimi

         Çocuklar anadillerini öğrenirken öncelikle çevrelerinde konuşulanları anlamaya çalışırlar ve hazır olmadıkları müddetçe konuşmaya çalışmazlar. Bol miktarda dilsel girdi aldıktan (dinleme yaptıktan) sonra “konuşma” yavaş yavaş ve kendiliğinden ortaya çıkar. Buzdağı örneği vermek gerekirse, su yüzeyinde görünen küçük kısım çocuğun konuşma kabiliyetini alttaki büyük kısım ise aldığı input miktarını temsil eder. Yetişkinler ise genelde buzdağını tersine çevirmek isterler yani yeterince input almadan kendilerini konuşmaya zorlarlar. Bu doğal dil gelişim sürecini sekteye uğratır.

         Çocuklarla yetişkinler arasındaki bir diğer fark ise gramer kurallannın çözümlenmesi ile ilgilidir. Çocuklar bilinçli olarak gramerle uğraşmazlar. Sadece duyduklarını anlamaya çalışırlar. Anlama gerçekleştiği an doğuştan gelen sistem devreye girer ve mesajların içersindeki gramer kurallarını ve kelimeleri kişi farkına varmadan çözümler; şuuraltında depolar ve zamanı geldiğinde kullanıma sunar. Yetişkinler ise (genelde) grameri şuurlu olarak irdelemeden rahat edemez; okuduktan ve dinledikleri mesajların içersindeki gramer kurallarını bilinçli olarak çözümlemeye çalışır ve bu kuralları kullanarak kendilerini konuşma ve yazmaya zorlarlar. Bu tür çabalar beyinin farklı bir bölgesinde bilinçli bir gramerin tesis edilmesi ile sonuçlanır. Bu asalak sitem her konuşma teşebbüsünde doğal bilinçaltı grameri ile çatışır ve kişi doğal dil kullanımından mahrum kalır.  

Sözün özü, yetişkinlerin başarısızlıkların temel sebebi, bol miktarda anlaşılabilir mesaj almadan üretime geçme çabaları ve doğal sistemin kendi işini yapmasına fırsat tanımayıp grameri bilinçli olarak öğrenme ve pratik yapma teşebbüslerdir. Başarıya giden yol ise bol okuma ve dinlemeden geçmektedir. Buz dağının altını yeterince input ile doldurduğumuzda, konuşma ve yazma kabiliyetimiz yavaş yavaş gelişecektir. Yeter ki doğal sistemin işine karışmayalım, işleyişini karıştırmayalım.

Bu çerçevede yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bol okuma ve dinleme yapmadan konuşmaya çalışmamak,
  • Anlayabileceğimiz şeyleri okuyup dinlemek (input. anlaşılabilirliği ölçüsünde edinim sürecini tetikler: anlamadan yapılan dinleme-okuma faydasızdır).

Anlaşılabilirliği artırmak için:

         anadilden katalizör olarak kullanmak (örnegin filmleri önce Türkçe sonra İngilizce altyazılı olarak izlemek, başlangıç-orta seviyesinde Türkçe-İng sözlük kullanmak)

         aynı şeyi tekrar tekrar okumak/dinlemek/izlemek (bakmamak kaydıyla)

         aynı konuda eserleri okumak/dinlemek

         görsel ipuçlarından yararlanmak (yani mümkünse film seyretmek)

         çok karşılaşılan gramer kurallarını bilmek (ama bunları üretmeye kendini zorlamamak)

         Ne çok zor ne de çok kolay metinleri okumak/dinlemek (seviyenizin biraz üstünde olan ve sözlüğe bakmadan ana fikrini takip edebileceginiz kitapları okumak)

  • Gramer ve kelime öğrenmek için test çözmekten kaçınmak (bu tür testlerde boşluklara dolduracağımız yanlış yapılar/kelimeler doğal bilinçaltı sistemini yanıltmaktadır. Zira bu sistem sizin test çözdüğünüzü bilmez; anlayarak okuduğunuz her cümlenin gramer ve kelime tahlilini yapar. Böylelikle siz her test sorusu çözerken 3-4 adet yanlış mesajı beyninize göndermiş olursunuz. Okuma ve dinleme testlerinin çözülmesinde bu birden sakınca yoktur zira şıklar gramatik hata içermez.)
  • Mecbur kalmadıkça sözlüğe bakmamak (sık sık sözlüğe müracaat hızınızı keser yani alınan mesaj miktarını azaltır; daha da kötüsü okumanın tadını kaçırır. Eğer okunan metinde anlaşılmayan çok kelime varsa daha basit seviyede okuma yapmalısınız.)
  • Devamlılık sağlamak (mümkünse günde en az 15-30 dakika arası dinleme ve 5-10 sayfa okuma yapmak; ancak bunun yapılamadığı durumlarda işin ucunu bırakmamak zira bilinçaltı edinim sistemi oldukça sadıktır; ne kadar az input verseniz de çalışmaya devam eder. Nankör olan matematik öğrenir gibi öğrendiğiniz bilinçli gramerdir.)

Artık ingilizce nasıl öğrenirim? İngilizce nasıl çalışılır? İngilizcemi nasıl geliştiririm? Vb sorularınızın cevabını öğrendiniz. Bundan sonra sadece tavsiyeleri uygulayıp sonuçları kendiniz görebilirsiniz.

Mahmut ARSLAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir